Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa, Thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. Thi thiên 119:7