Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc. Châm ngôn 31:10